Şartlar & Koşullar

KarincaDunyasi.com adresinde yayın yapan web sitemize girmeniz ya da web sitemizdeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

 1. KarincaDunyasi.com bir online alışveriş sitesidir.
 2. Kullanıcı web sitesinden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi ve benzeri kullanıcının yanlış bilgi vermesi sebebiyle kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde eğer varsa üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul eder.
 3. Karınca Dünyası, işbu web sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, web sitesinde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web sitesindeki verilerin kullanımı ya da web sitesinin yayınlandığı adrese giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 4. Karınca Dünyası’un, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra web sitesi’nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu kullanım şartlarını kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Karınca Dünyası’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 5. Karınca Dünyası kullanım şartlarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 6. Bu web sitesi, Karınca Dünyası’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Karınca Dünyası, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 7. Karınca Dünyası, web sitesinin tasarımı ile web sitesindeki tüm bilgi, fotoğraf, Karınca Dünyası markası ve diğer markalar, www.KarincaDunyasi.com veya KarincaDunyasi.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir, bu haklar yasal koruma altındadır. Web sitesinde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Karınca Dünyası’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 8. Kullanıcıların web sitesini kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Karınca Dünyası sunucularına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Karınca Dünyası söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcılar web sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.
 10. Kullanıcılar web sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.
 11. Kullanıcılar web sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.
 12. İşbu kullanım şartlarında belirlenen ve Karınca Dünyası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Karınca Dünyası hesabının gerek Karınca Dünyası’u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Karınca Dünyası’un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Karınca Dünyası, kullanıcının eğer varsa üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, web sitesinde yer alabilecek davet ve/veya paylaşım uygulaması, spam gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kupon veya puanları da dâhil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Karınca Dünyası’un bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
 13. Kullanıcılar Karınca Dünyası’a ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini web sitesinde yer alan iletişim kanallarından ulaştırabilirler.
 14. Kullanıcılar siparişlerinde tek bir kampanya veya kupon kodu kullanılabilir. Kampanya ve kupon kodları birleştirilemez.
 15. Karınca Dünyası, kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır. (Sosyal medya kampanyaları dahildir.)
 16. Karınca Dünyası, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına web sitesine her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Karınca Dünyası